Dona Hariri är juristen som startat flertalet initiativ som förändrat många människors liv och prisats för sitt arbete med att ge alla rätten till sina rättigheter.

Alla människor har rätt att kunna sina rättigheter oavsett namn, bakgrund och ålder. Att kunna sin rätt är något absolut och inte förhandlingsbart. Jag arbetar med folkbildning som ett sätt att överbrygga glappet mellan rättssystemet och medborgare. Att lyfta juridikens som ett demokratiskt verktyg och inte som ett maktmedel samt att prata om juristens roll som en del av civilsamhället.

Utifrån min bakgrund som ett barn som flytt krig var det inte självklart att jag en dag skulle kräva allas rätt till sin rätt. Men min uppväxt lärde mig att ingen skulle ha rätten att definiera mig eller min kapacitet till att kunna.

Så, det är tydligt att juridik är mer än paragrafer. Det är allas lika värde. Det är rättvisa.

Dona

imprisetJurist Dona Hariri tilldelas IM-priset till Britta Holmströms minne 2016.

Dona Hariri får priset för sitt långvariga och brinnande engagemang för alla människors rätt att känna till sina rättigheter. Under en tid då asylrätten utmanats och ifrågasatts har Dona Hariri på ett fantastiskt sätt stått upp för människors rätt att söka skydd från krig och våld. IM delar Dona Hariris engagemang för människor på flykt, och vill särskilt lyfta fram hennes outtröttliga insats på Stockholms Central under 2015, där hon med stor handlingskraft bistått människor i ett mycket utsatt läge.”

Läs mer

”Dona Hariri tilldelas Blanda Varandra stipendiet 2016.

Dona är engod medmänniska, kämpe, eldsjäl, energikälla och rättvisejurist. Dona brinner för allas rätt att känna till sina rättigheter, i synnerhet barn och unga. Att känna till sina rättigheter är en förutsättning för att vara en del av gemenskapen i vårt samhälle, att vara en individ med rättigheter som ingen kan ta ifrån personen ifråga. Barn och unga, oavsett ålder, bakgrund, var man bor eller vad man heter ska ha kännedom om sina rättigheter och hur man kan använda dessa för att bli inkluderad och accepterad i vårt samhälle. Dona använder juridik som ett demokratiskt verktyg vilket då blir nyckeln till just inkludering. Dona försöker göra världen till en bättre plats genom att lära ut den kunskap hon besitter och därmed också göra juridiken begriplig för unga.

Kopplat till sin egen barndom försöker Dona inte bara vara en god förebild och väcka framtidstro och engagemang hos barn utan även använda sin kunskap till att stärka barnen, ge de en möjlighet att integreras. Det är svårt att missa kärleken Dona har för barn.”

Läs mer

”Dona Hariri tilldelas priset Årets Mångfaldsbragd 2016.

I september 2015 ställde hon sig på Stockholms Central och tilltalade de asylsökande på sitt hemspråk, arabiska. – Let khafin…var inte rädd.

Hon fick kontakt, hon följdes av fler jurister som ville hjälpa. De informerade människor på flykt om deras juridiska rättigheter och skyldigheter. Initiativet ledde till nätverket Jurister på Stockholms Central, som i dag omfattar över 600 medlemmar som tillhandahåller kostnadsfri juridisk hjälp till självhjälp på en rad olika språk.

Dessutom erbjuder Dona Hariri sedan två år tillbaka kostnadsfri juridisk rådgivning på Husby bibliotek vid ett tillfälle i veckan. Som föreläsare, moderator och programledare gör hon juridiken relevant och begriplig för alla sorters åhörare.”

Läs mer

”Dona Hariri tilldelas priset Årets prestation 2016.

Med sina kunskaper om juridik förmedlar Dona Hariri lag och rätt till många i vardagliga situationer. Med sin positiva drivkraft har Dona lyckats dela med sig av sin kunskap och erfarenhet av Lagboken och ge människor kännedom om sina rättigheter och skyldigheter. Genom sin uppväxt på Österängen är Dona en förebild för barn och unga på området och därför vill Vätterhem lyfta fram hennes insatser som ÅRETS PRESTATION 2016.”

Läs mer

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara